Logo UE RO

heading2

Logo-ROGov_ro
STEMA-BG2
Soby
Proiectul „SoBy: Îmbunătățirea coordonării și a politicilor sociale din Municipalitatea Byala și comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă” cod e-MS ROBG-278 este implementat în parteneriat de către Municipalitatea Byala, Bulgaria, în calitate de Beneficiar Lider și U.A.T Comuna Grădinari, județul Giurgiu, România, în calitate de Beneficiar. Acest proiect este cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor sociale, a coordonării dintre instituțiile publice din regiunea transfrontalieră, precum și utilizarea eficientă a resurselor administrative.

Add Your Heading Text Here

Proiectul SoBy nu este o continuare directă a unui proiect implementat anterior, dar există o sinergie puternică între abordările sale și rezultatele obținute de Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, mai precis rezultatele axei prioritare 3, ce se concentrează pe consolidarea conexiunilor economice și sociale de-a lungul regiunii de frontieră, pentru a profita de oportunități și puncte forte, precum și pentru a crește economia zonei transfrontaliere.

Principalele activități ale proiectului „SoBy: Îmbunătățirea coordonării și a politicilor sociale din Municipalitatea Byala și comuna Grădinari pentru o regiune transfrontalieră mai eficientă” cod e-MS ROBG-278, includ:

  • Elaborarea unei Strategii Comune ce se adresează nevoilor sociale ale oamenilor în vârstă ce locuiesc în zona transfrontalieră Municipalitatea Byala – Comuna Grădinari
  • Dezvoltarea Departamentului de Asistență Socială din Comuna Grădinari
  • Crearea GraDAL – sistem pentru o viaţă activă şi asistată în mod direct destinat persoanelor vârstnice din comuna Grădinari
  • Crearea unui sistem de schimb al informațiilor între departamentele sociale din Grădinari și Byala
  • Evenimente sociale comune pentru persoanele în vârstă
  • Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice în Municipalitatea Byala

Strategii Comune ce se adresează nevoilor sociale ale oamenilor în vârstă

În cadrul proiectului au fost achiziționate servicii de elaborare a unei strategii comune dedicate îmbunătăţirii calităţii serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice din Byala şi Grădinari. În strategia comună anterior menționată au fost propuse o serie de linii directoare referitoare la îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale furnizate persoanelor vârstnice din Byala şi Grădinari, ce vor contribui, urmare a implementării lor, la furnizarea de servicii sociale adecvate nevoilor identificate în rândul persoanelor vârstnice.

Strategia comună are ca și obiectiv general identificarea principalelor probleme cu care se confruntă persoanele în vârstă din cele două localități. Pornind de la obiectivul general, în cadrul strategiei elaborate sunt asumate următoarele obiective specifice: crearea cadrului informațional necesar pentru furnizarea unor servicii sociale adecvate persoanelor vârstnice, stabilirea contextului în cadrul căruia urmează a fi implementate direcțiile de acțiune în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor vârstnice, evaluarea situației existente a persoanelor vârstnice în cele două localități; analiza serviciilor sociale oferite vârstnicilor în vederea stabilirii carențelor instituționale și a nevoilor de îmbunătățire.

VEZI FORUM

Secțiune în care persoanele vârstnice pot adresa întrebări și se poate răspunde prin oferirea de asistență/îndrumare către instituții responsabile

Evenimente sociale comune pentru persoanele în vârstă

Contactează Departamentul de Asistență Socială!

În vederea dezvoltării Departamentului de Asistență Socială din Comuna Grădinari, în cadrul proiectului au fost angajați doi experți sociali: ce au următoarele atribuții: elaborează și păstrează actualizată baza de date a beneficiarilor cu nevoi sociale; participă la întâlniri pentru a analiza situația persoanelor vârstnice; efectuează evaluări ale persoanelor vârstnice pentru a identifica și defini problemele sau nevoile cu care se confruntă aceștia; desfășoară anchete sociale; întocmește rapoarte și documente justificative cu privire la situația persoanelor vârstnice; face recomandări acestora în vederea menținerii sau reluării relațiilor familiale, obținerea drepturilor, a diverselor documente, precum și în vederea facilitării accesului către instituții relevante.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here